Over ons

Op dinsdag 6 december 2016 werd de vereniging middels een akte bij Van Goor Schuurman Notarissen te Wierden opgericht. Op maandag 12 december daarop werd gestart met rijden tussen Boekelo en station Enschede. We kregen het nummer 506 als herkenning van Twents toegewezen. Van maandag t/m vrijdag wordt 12 uur lang door vrijwilligers met de bus gereden. Op zaterdag worden er zes ritten gemaakt.

De bus is duidelijk herkenbaar, ook vanwege de grootte. Het doel van de vereniging is “het bieden van openbaar vervoer met een acht-persoons buurtbus en het verrichten van al wat hiermee verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn”. Tussen Openbaar Vervoerbedrijf Syntus B.V. en onze vereniging is een overeenkomst tot exploitatie van een buurtbus gesloten voor een periode van zeven jaar binnen de gemeente Enschede. Van zowel Syntus, voor het schoon houden van de bus, als van de Provincie Overijssel, voor onkosten van de vereniging en haar leden, ontvangen we vergoedingen. Jaarlijks moet een financiële verantwoording worden afgelegd door de vereniging aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Tot en met 2 september 2017 moest met een zekere regelmaat een reserve bus ingezet worden daar het aanbod van passagiers te groot was. De route liep via de Marssteden en het Havengebied. Vanaf maandag 4 september wordt vanaf kerkplein aan de Beckumerstraat via Boekelosestraat, Haaksbergerstraat , A35 en Zuiderval, Koningsplein naar het station gereden. Voor de inwoners is het aandoen van haltes bij het ziekenhuis MST een goede voorziening gebleken.

Onze leden komen uit Boekelo-Usselo en Enschede en bestaan uit 8 vrouwen en 23 mannen. De chauffeurs, op dit moment zijn dit er 28, rijden bijna iedere week een dienst van 3 uur achter elkaar. Zowel de planning coördinator als de voorzitter mogen vanwege hun leeftijd niet als chauffeur ingezet worden. Het aantal passagiers is steeds beduidend hoger geweest dan voordat er gestart werd met een buurtbus tussen Boekelo-Enschede.