Geen staking voor de Boekelose buurtbus

Op 28 mei is er voor heel Nederland een grote staking afgekondigd in het openbaar vervoer. Jullie eigen buurtbus zal hier niet aan deelnemen en de gewone dienstregeling rijden.

Zegt het voort

Routewijziging Buurtbus Boekelo

Vanaf 10 december 2018 rijdt de Boekelose buurtbus een nieuwe route

De huidige route komend uit Usselo rijdt via Weleweg, Dirk Papestraat, Meester de Wolfstraat en de Beckumerstraat naar Momentum waar gekeerd kan worden.

De nieuwe route rijdt de Dirk Papestraat geheel uit en rijdt dan regelrecht naar Momentum. De Meester de Wolfstraat met één halte komt daarmee te vervallen. Het alternatief voor passagiers is om in te stappen tegenover slager Wagelaar. IN- en UITSTAPPEN kan bij haltes maar mag ook daar waar het veilig is om te stoppen voor de chauffeurs.

Een officieel HALTEBORD komt in de nabijheid van de brievenbus. De Dorpsraad en de gemeente moet hier formeel nog mee instemmen aldus de Vervoerkundige concessie Twente. Plaatsing van dit haltebord kan nog enkele maanden na 10 december duren vanwege het door te lopen verkeersbesluit bij de gemeente Enschede.

Een Abri bij de Landsteinerlaan staat ook op ons verlanglijstje. De gemeente heeft de toezegging al gedaan. De realisering is van meerdere factoren afhankelijk; financiering en het moment waarop de bestrating op het kruispunt Boekelosestraat/Landsteinerlaan wordt uitgevoerd. Een andere wens is om bij de halte of directe omgeving tegenover de Bleekerij een SCHUILPLEK te realiseren.

We gaan er nu vanuit dat de instemming voor het haltebord tijdig komt daar dit als reisinformatie in de bus wordt aangebracht vanaf 10 december a.s.

Ben Bel,

Voorzitter Buurtbus Vereniging Boekelo.

Boekelo, 12 oktober 2018.